Flamingos flock to Turkey's Seyfe Lake

ALL PHOTOS