Thai coach apologizes to parents as boys write they’re OK